De Zoover Awards zijn jaarlijks terugkerende publieksprijzen. De Awards geven sinds 2009 erkenning aan de best gewaardeerde reisorganisaties in Nederland. Door te stemmen op organisaties in de reisbranche, bepaalt de consument wie er wint. Binnen de 10 categorieën zijn er in totaal ongeveer 150 reisorganisaties genomineerd. Een reisorganisatie kan binnen meerdere categorieën worden genomineerd. Vervolgens worden er per categorie twee Awards uitgereikt: ‘L’ of ‘XL’. Op 6 april worden de winnaars bekend gemaakt.


Maken alleen de grotere reisorganisaties kans op een Zoover Award?
Om kleine en grote organisaties even veel kans te laten maken op het winnen van een award zijn er 2 categorieën opgesteld.  De verdeling is gemaakt in 'Zoover Awards L' en 'Zoover Awards XL'.


Hoe zijn de categorieën tot stand gekomen?
De categorie waar een reisorganisatie in wordt ingedeeld hangt af van de omzetten van de organisatie. Een organisatie met minder dan 24 miljoen omzet per jaar behoort tot de categorie 'L'. Een organisatie met meer dan 24 miljoen behoort tot de categorie 'XL'.  De indeling is via deskresearch tot stand gekomen en gebaseerd op data van het volledige 2015 van openbare registers zoals; de Kamer van Koophandel, bedrijfsgegevens als jaarverslagen, reis top 50's en online publicaties. Blijkt de vermelding van uw organisatie niet volledig? Neem dan graag contact op met de organisatie van de Zoover Awards. De wijzigingen worden direct doorgevoerd.