De stemronde is gesloten, winnaars worden op 17 april bekend gemaakt

De Zoover Awards 2014

De stemronde voor de Zoover Awards 2014 is gesloten. Iedereen die zijn stem heeft uitgebracht willen wij hartelijk bedanken.

De stemmen worden op dit moment geteld en de winnaars zullen op 17 april hier bekend gemaakt worden.

Zoover Awards
Reisorganisaties
Zoover Awards
Activiteiten
Zoover Awards
Accommodaties